Семінар – майстер-клас

26.11.2014 Пройшов майстер-клас “Використання мультимедійного обладнання під час навчально-виховного процесу”

Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа  та гіпермедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна.

Мультимедіа ‑ це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні.

Можна порекомендувати такі основні підходи до організації навчання:

  • заняття із застосуванням мультимедійних презентацій;
  • закріплення за кожним учнем персонального комп’ютера, на якому створюється особиста тека;
  • паралельне та концентричне вивчення основних розділів навчальної програми;
  • реалізація індивідуального підходу, що включає широке використання на практичних заняттях навчальних індивідуальних програм, банка різнорівневих завдань тощо;
  • проведення значної частини занять у формі ділових ігор;
  • широке використання методу проектів;
  • системне використання проблемного підходу в навчанні.

Упровадження в педагогічний процес мультимедіа-технологій виявило ряд позитивних чинників і низку важких моментів і утруднень. Так, організація занять із використанням мультимедіа-технологій і спеціальний медіапроектор дає можливість наочно демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, інтенсифікуючи тим самим вивчення навчального матеріалу. У той же час з’являються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів учителем і організації самого заняття.

Включення інформаційних мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Так, на цьому шляху є труднощі, є помилки, не уникнути їх і в майбутньому. Але є головний успіх  ‑ інтерес учнів, їх готовність до творчості, потреба в одержані нових знань і відчуття самостійності. Комп’ютер дозволяє робити занятття не схожими один на інші. Це відчуття постійної новизни сприяє розвитку в учнях інтересу до навчання.

 Організуйте свою роботу за таким планом:

  1. Підготовчий етап.

Виберіть навчальну тему та мету створення презентації: введення матеріалу та  демонстрація наочності до нього чи практичне застосування знань (заповнення пропусків у поданих словах та реченнях, відповіді на питання відповідно до поданого матеріалу, опис ілюстрації з застосуванням щойно вивчених слів, дискусія щодо коментарів до фото або картини тощо) або й поєднання обох аспектів, продумайте, яке місце має займати презентація у структурі заняття.

  1. Створення презентації.

  1. Застосування презентації на занятті.

Готуючись до заняття, потренуйтесь у керуванні презентацією – незручно виглядати некомпетентним.  Під час підведення підсумків  заняття попросіть дітей висловити своє враження від застосування нового засобу навчання, щоб врахувати їх зауваження у подальшій роботі.